top of page

EVALUERING

Uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog hos International Training Academy er statsligt valideret af Danmarks Akkrediteringsinstitut på niveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring

Statussamtaler

For at sikre en grundig opfølgning på vores uddannelse, og for at sikre at uddannelsen, undervisningsmaterialer og -form tilpasses de studerendes behov, har vi et etableret undervisningsevalueringssystem via statussamtaler med eleverne.

Første statussamtale afholdes efter endt grundmodul, og vi sikrer derfor, at vi hurtigt får taget hånd om den enkelte elev.

 

Konkret udmøntes systemet i, at den enkelte elev indkaldes til en statussamtale cirka hver 6. måned, som består af hhv. et spørgeskema og en samtale. Statussamtalen bygger på elevens besvarelse af et elektronisk spørgeskema.

 

Spørgsmålene er både afkrydsning i meningsmålingsbokse samt til beskrivende/forklarende tekst. Spørgsmålene i spørgeskemaet har til formål at belyse elevens:

  • Trivsel på skolen med undervisere og med andre elever

  • Personlige forventninger til uddannelsen og fremtidige jobmuligheder

  • Udbytte af undervisningen, både i form af læringsudbytte og undervisningsformen.

 

Samtalen foregår som mulighed for eleven til at forklare, spørge og fremhævne ønskede punkter. Skolelederen modtager herved uddybende begrundelse og forklaring på diverse forhold til optimalt at kunne viderebringe eventuelle nødvendige punkter til opfølgning i ledergruppen, til den uddannelsesansvarlige eller blandt underviserteamet.

Fagevalueringer

Sikrer undervisningskvaliteten og dit faglige udbytte

Vores fagevaluering er et redskab, der benyttes til at understøtte undervisningens kvalitet og udvikling. Vi mener nemlig at elevens stemme har stor betydning i forhold til at skabe de mest optimale læringsrammer og udviklingsmuligheder.

 

Vi har fokus på dine behov og ønsker omkring din indlæring

Det er vigtigt for os, at undervisningen formidles på en pædagogisk og spændende måde, der møder de enkeltes indlæringsbehov og interesse. Vi har derfor, baseret på samtaler med en række elever, udformet en fagevaluering, der er med til at sikre, at du får de bedste læringsbetingelser inden for alle vores fagområder.

 

Opretholder et inkluderende og stimulerende læringsmiljø

I evalueringen kommer vi ind på emner, der vedrører struktur, form, indhold, formidling, underviserer og niveau. Med udgangspunkt i jeres anonyme besvarelser, finder vi en løsning, der imødegår jeres individuelle og fælles behov, således at vi opretholder et inkluderende og stimulerende læringsmiljø.   

shutterstock_1864119439.jpg

Vi har uddannet kosmetologer i mere end 38 år

Drømmer du om at blive kosmetolog? Så er du landet det helt rigtige sted. Hos International Training Academy har vi et stærkt fokus på praktisk træning og erfaring. Undervisningen er en kombination af teoretisk og praktisk læring efter principperne for mesterlære.

Vores kosmetologuddannelse er niveauvurderet
af Danmark Akkrediteringsinstitution på kvalifikationsniveau 5 og vi er skolemedlem hos Dansk Kosmetologforening.

Med en uddannelse fra International Training Academy får du jobgaranti. Du kan læse mere om jobgarantien her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en verden af skønhed!

bottom of page