top of page

ANATOMI OG FYSIOLOGI

Uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog hos International Training Academy er statsligt valideret af Danmarks Akkrediteringsinstitut på niveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring

Faget

Faget anatomi og fysiologi fokuserer grundlæggende på kroppen, dens opbygning og funktioner. Når du deltager på kurset, får du derfor viden om de grundlæggende anatomiske og fysiologiske funktioner og processer, såsom knoglerne, muskelgrupper, organer, blodets kredsløb, fordøjelse og resorption, celler og cellestrukturer. Ligesom at du opnår viden om anatomien omkring hænder, føder, ansigt og kroppen om helhed.

 

Du vil kunne anvende din viden i kliniske situationer, identificere og analysere fysiologiske og anatomiske problemstillinger, baseret på praktiske scenarier med en bred fordeling af behandlingstyper - og former samt klienter. Teorien giver dig en overordnet indføring i kroppens opbygning og dens mange processer. Med dette teoretiske udgangspunkt lærer du at analysere, forstå og behandle klienterne anatomiske og fysiologiske problemstillinger.

 

Desuden introduceres du til forskellige danske og latinske betegnelser for de mange systemer kroppen rummer.

 

Vores undervisere formidler dette på en pædagogisk måde, der sikrer at du får de bedste læringsbetingelser.

shutterstock_61105174.jpg

Læringsmål for faget

VIDEN

At opnå kendskab til kroppens overordnede opbygning såvel mikroskopisk (på cellulært og vævsniveau), som makroskopisk med udgangspunkt i de enkelte organsystemer og deres indbyrdes samspil og funktioner.

 

Den studerende opnår indenfor anatomi og fysiologi viden omkring: hænder og negle, muskler og knogler, hjerte og kredsløb, blodet og blodkar, fordøjelse og resorption.

 

Kunne forstå og redegør for de anatomiske strukturer og fysiologiske processer i kroppens organer.

 

Forstå og redegøre for forandringer, epigenetisk og kronologisk.

 

Nævne relevante latinske og danske betegnelser for strukturer i kroppen.

FÆRDIGHEDER

Identificere og behandle indenfor faget, redegøre og reflektere over fysiologiske forhold og andre fagområder, fx ernæring, hygiejne og sygdomslære.

 

Anvende viden om anatomi i kliniske situationer, identificere og analysere fysiologiske og anatomiske problemstillinger, baseret på praktiske scenarier med en bred fordeling af behandlingstyper - og former samt klienter.

 

Vurdere anatomiske og fysiologiske processer i kliniske behandlingssituationer.

KOMPETENCER

Kan opstille og analysere hypoteser om årsagssammenhænge indenfor anatomi og fysiologi indenfor det kosmetologiske genstandsfelt.

 

Kan indgå i tværfaglige samarbejder med skønheds- og sundhedsprofessionelle indenfor anatomi og fysiologi.

 

Kan selvstændigt identificere og tage ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori inden for anatomi og fysiologi med fokus på kosmetologisk udvikling.

 

Kan opstille selvstændige og individuelle læringsmål i forhold til anatomi og fysiologi.

 

Formidle problemstillinger, processer og løsninger indenfor fysiologi og anatomi til både faglærte og ufaglærte i fx klinisk kosmetolog behandlinger.

kosmetolog_ansigtsbehandling.jpg

Vi har uddannet kosmetologer i mere end 38 år

Drømmer du om at blive kosmetolog? Så er du landet det helt rigtige sted. Hos International Training Academy har vi et stærkt fokus på praktisk træning og erfaring. Undervisningen er en kombination af teoretisk og praktisk læring efter principperne for mesterlære.

Vores kosmetologuddannelse er niveauvurderet
af Danmark Akkrediteringsinstitution på kvalifikationsniveau 5 og vi er skolemedlem hos Dansk Kosmetologforening.

Med en uddannelse fra International Training Academy får du jobgaranti. Du kan læse mere om jobgarantien her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en verden af skønhed!

bottom of page