top of page

PSYKOLOGI OG ETIK

Uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog hos International Training Academy er statsligt valideret af Danmarks Akkrediteringsinstitut på niveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring

Faget

I faget psykologi og etik opnår du viden, færdigheder og kompetencer inden for grundlæggende psykologiske metoder og redskaber og hvordan disse kan anvendes i kunde- og klientrelationer.

 

Du får dybdegående kendskab til etiske retningslinjer, professionel kommunikation- og relations dannelse samt analyse af kropssprog med udgangspunkt i teorier inden for det psykologiske felt.

 

Derudover lærer du at analysere og identificere kundetyper og tilpasse din kundeservice/kunderelation i behandlingssituationer herefter. Samtidig bliver du i stand til at vejlede og agere hensigtsmæssigt, hvis der opstår etiske problemstillinger.

psykologi.jpg

Læringsmål for faget

VIDEN

Generelt kendskab til grundlæggende psykologiske metoder og redskaber.

 

Forståelse for etiske retningslinjer, og professionel håndtering af kunder og klienters personlige- og private forhold, herunder analyse af kropsprog.

FÆRDIGHEDER

Analyse og refleksion af kundetyper og tilpasning af kundeservice og kunderelation igennem praktiske behandlingsforløb.

 

Kunne yde vejledning i ageren ved etiske dilemmaer.

 

Håndtering af fortrolige forhold og klager, både i kunde- og klientrelationer samt internt i virksomhedsrelaterede forhold.

KOMPETENCER

Kan opstille og analysere hypoteser om årsagssammenhænge indenfor et begrænset fagområde i psykologi og etik.

 

Kan indgå i tværfaglige samarbejder med skønheds- og sundhedsprofessionelle baseret på psykologiske metoder og etiske retningslinjer.

 

Kan selvstændigt identificere og tage ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori inden for psykologi og etik.

 

Kan opstille selvstændige og individuelle læringsmål i forhold til psykologi og etik.

kosmetolog_ansigtsbehandling.jpg

Vi har uddannet kosmetologer i mere end 38 år

Drømmer du om at blive kosmetolog? Så er du landet det helt rigtige sted. Hos International Training Academy har vi et stærkt fokus på praktisk træning og erfaring. Undervisningen er en kombination af teoretisk og praktisk læring efter principperne for mesterlære.

Vores kosmetologuddannelse er niveauvurderet
af Danmark Akkrediteringsinstitution på kvalifikationsniveau 5 og vi er skolemedlem hos Dansk Kosmetologforening.

Med en uddannelse fra International Training Academy får du jobgaranti. Du kan læse mere om jobgarantien her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en verden af skønhed!

bottom of page