top of page

NIVEAUVURDERET

2022_Niveauvurderet_marts_2026.png

Niveauvurderet

Kosmetologuddannelsen hos International Training Academy, Beauty and Style, er i 2022 blevet vurderet til niveau 5 under Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er f.eks. erhvervsuddannelser/erhvervsakademiuddannelser indplaceret på niveau 4/5. Vurderingen er pt. landets højeste kvalifikationsniveau på en kosmetologuddannelse. F.eks. er den offentlige uddannelse til kosmetiker vurderet til kvalifikationsniveau 4. 

Hvem foretager niveauvurderinger?

Vurderingen af offentlige og private uddannelser foretages af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der en selvstændig og fagligt uafhængig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet og give et bedre overblik over det private uddannelsesmarked.

Hvorfor niveauvurderes uddannelser?

Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet og give et bedre overblik over det private uddannelsesmarked.

 

Niveauvurderinger af private uddannelser vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv.

Hvad får du af en niveauvurderetuddannelse?

Niveauvurderingerne er en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet.


Kilde: Koncept for niveauvurdering og indplacering i den nationale Kvalifikationsramme for Livslang Læring for private og offentlige uddannelser,

 

Link til: Danmarks Akkrediteringsinstitution 

Hvad er
Kvalifikationsrammen for Livslang Læring?

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et redskab, der giver et overblik over de otte uddannelsesniveauer, vi har i Danmark – fra folkeskole til Ph.d.-uddannelse.

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring giver et overblik over det danske uddannelsessystem, og de offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader. Kvalifikationsrammen kan ses som en stige, hvor det samlede læringsudbytte gradvist stiger fra niveau 1 til niveau 8. Kvalifikationsrammen gør det derfor også nemmere at finde ud af, hvordan uddannelser kan bygge videre på de kvalifikationer, man allerede har.

Nedenstående oversigt viser de otte niveauer, og hvilke offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser i det danske uddannelsessystem, der er indplaceret på dem.

Vifte-1024x576.jpg
eksamen_kolding.jpg

Vi har uddannet kosmetologer i mere end 38 år

Drømmer du om at blive kosmetolog? Så er du landet det helt rigtige sted. Hos International Training Academy har vi et stærkt fokus på praktisk træning og erfaring. Undervisningen er en kombination af teoretisk og praktisk læring efter principperne for mesterlære.

Vores kosmetologuddannelse er niveauvurderet af Danmark Akkrediteringsinstitution på kvalifikationsniveau 5 og vi er skolemedlem hos Dansk Kosmetologforening.

Med en uddannelse fra International Training Academy får du jobgaranti. Du kan læse mere om jobgarantien her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en verden af skønhed!

bottom of page