top of page

HJERTE LUNGE REDNING

Uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog hos International Training Academy er statsligt valideret af Danmarks Akkrediteringsinstitut på niveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring

Faget

På kurset hjertelungeredning og førstehjælp opnår du viden, færdigheder og kompetencer omkring alle områder inden for førstehjælp.

 

Du bliver ført ind i en række scenarier og teorier bag – herudfra lærer du gennem praktiske øvelser at håndtere de situationer hjertelungeredning og førstehjælp dækker over.

 

Kurset er praktisk, på 12 timer og er udbudt af et eksternt firma.

HLR.jpg

Læringsmål for faget

VIDEN

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering)

Genoplivning (hjertelungeredning)

Genoplivning af børn

Orientering og brug af hjertestarter.

Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn.

Håndtering af forbrændinger og ætsninger.

Håndtering af brud på nakke og rygsøjle.

Håndtering af brud, forstuvninger og ledskader.

Håndtering af Shock, herunder blødninger.

Anatomi og fysiologi

FÆRDIGHEDER

Udføre kontrol af bevidsthedsniveau.

Udføre korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse.

Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn.

Udføre korrekt hjertelungeredning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop.

Udføre genoplivning af børn og spædbørn.

Være orienteret om placering, og brug af hjertestartere.

Udføre korrekt livsreddende førstehjælp ved livstruende tilstande hos voksne og børn.

Udføre førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger.

Udføre korrekt førstehjælp ved mistanke om brud på nakke og rygsøjle

Udføre korrekt førstehjælp ved brud og forstuvninger.

Have kendskab til psykisk førstehjælp.

Have forståelse for, og kunne udføre førstehjælpens 4 hovedpunkter.

KOMPETENCER

Kan opstille og analysere hypoteser om årsagssammenhænge, samt handle indenfor et begrænset fagområde i hjertelunge redning og førstehjælp.

 

Kan indgå i tværfaglige samarbejder med fokus på hjertelungeredning og førstehjælp.

kosmetolog_ansigtsbehandling.jpg

Vi har uddannet kosmetologer i mere end 38 år

Drømmer du om at blive kosmetolog? Så er du landet det helt rigtige sted. Hos International Training Academy har vi et stærkt fokus på praktisk træning og erfaring. Undervisningen er en kombination af teoretisk og praktisk læring efter principperne for mesterlære.

Vores kosmetologuddannelse er niveauvurderet
af Danmark Akkrediteringsinstitution på kvalifikationsniveau 5 og vi er skolemedlem hos Dansk Kosmetologforening.

Med en uddannelse fra International Training Academy får du jobgaranti. Du kan læse mere om jobgarantien her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en verden af skønhed!

bottom of page