top of page
  • Forfatters billedeBeauty and Style

Kvalifikationsniveau 5

Opdateret: 2. mar. 2022

Vores kosmetologuddannelse er niveauvurderet af Danmark Akkrediteringsinstitution på kvalifikationsniveau 5. Det betyder, at uddannelsen er vurderet til at være på et højere kvalifikationsniveau end den tilsvarende offentlige uddannelse til kosmetiker som er vurderet til kvalifikationsniveau 4.

Vurderingen af offentlige og private uddannelser foretages af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet og give et bedre overblik over det private uddannelsesmarked.


Niveauvurderinger af private uddannelser vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv.


Niveauvurderingerne vil være en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet. Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution

153 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sammen med en investor køber direktør Jonas Markou hele DK Holding Gruppen, der er 100 % ejer af kosmetolog- og frisørskolerne i Beauty and Style (International Training Academy) og af distributøren a

bottom of page